Web
 Analytics
Cổ phiếu DHC - (HOSE) | Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 68,300.00
Price
-100.00 (-0.15%)
Day Change
VND 68,300.00 >> N/A

DHC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
115
  Magic Formula Rank by ROE
115
  Magic Formula Rank by ROIC
135
  Price 68,300.00
  PBV / Sector
3.08 / 3.08
  Earning Per Share 1,195.06
  PE / Sector
10.92 / 10.92
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.05 / 0.05
GREAT
  Average 1M Daily Value
28,723.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
37,929.69 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.76 / 9.76
  NPM Average (%) / Sector
11.93 / 11.93
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.04 / -0.04
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.22 / 9.22
  ROA Average (%) / Sector
8.17 / 8.17
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.60 / -4.60
  ROE (%) / Sector
22.72 / 22.72
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
18.47 / 18.47
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.18 / -4.18
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.12 / 2.12
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.28 / 1.28
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolDHC
  NameDong Hai Joint Stock Company of Ben Tre
  SectorPaper and Forest Products
  MarketHOSE
  Listed Shares56.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.8245 / 3.82
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks