Web
 Analytics
Cổ phiếu DHC - (HOSE) | Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 107,900.00
Price
1.00 (0.94%)
Day Change

DHC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng60%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score15
  Magic Formula Rank by ROA
189
  Magic Formula Rank by ROE
189
  Magic Formula Rank by ROIC
196
  Price 107,900.00
  PBV / Sector
4.15 / 0.00
  Earning Per Share 3,026.90
  PE / Sector
15,414.29 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
194.42 / N/A
  Average 1M Daily Value
25,761.88 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
15,392.33 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.01 / 0.00
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
13.54 / 0.00
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.68 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.04 / 0.00
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
10.33 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
12.55 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
48.53 / 0.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
25.72 / 0.00
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
32.32 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.85 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
1.43 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.85 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolDHC
  NameDong Hai Joint Stock Company of Ben Tre
  SectorPaper and Forest Products
  MarketHOSE
  Listed Shares56.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 6.0419 /
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks