Web
 Analytics
Cổ phiếu DHG - (HOSE) | DHG Pharmaceutical Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 07:20:32)

VND 104,600.00
Price
-800.00 (-0.76%)
Day Change
VND 104,600.00 >> N/A

DHG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
165
  Magic Formula Rank by ROE
165
  Magic Formula Rank by ROIC
180
  Price 104,600.00
  PBV / Sector
4.08 / 2.23
  Earning Per Share 1,223.00
  PE / Sector
19.54 / 16.29
  PEG or PE/Growth / Sector
1.14 / 1.06
  Average 1M Daily Value
2,370.43 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2,643.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.23 / 12.96
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
17.26 / 11.81
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.37 / 1.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.35 / 7.87
  ROA Average (%) / Sector
11.20 / 9.12
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.77 / -0.94
  ROE (%) / Sector
20.31 / 14.54
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.02 / 16.73
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.96 / -1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.13
  Dividend Average (%) / Sector
3.00 / 1.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.69 / 1.37
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 07:24:27
  SymbolDHG
  NameDHG Pharmaceutical Joint Stock Company
  SectorPharmaceuticals
  MarketHOSE
  Listed Shares130.75 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 13.6760 / 2.96
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks