Web
 Analytics
Cổ phiếu DSN - (HOSE) | Dam Sen Water Park Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

VND 45,250.00
Price
250.00 (0.56%)
Day Change
VND 45,250.00 >> N/A

DSN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
125
  Magic Formula Rank by ROE
125
  Magic Formula Rank by ROIC
127
  Price 45,250.00
  PBV / Sector
3.37 / 1.46
  Earning Per Share -357.00
  PE / Sector
16.44 / -49.49
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.26 / 0.88
  Average 1M Daily Value
1,076.98 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
838.56 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-34.60 / 18.04
  NPM Average (%) / Sector
28.03 / 7.27
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.83 / 2.66
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-8.70 / -0.29
  ROA Average (%) / Sector
18.89 / 0.98
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.42 / 1.64
  ROE (%) / Sector
-10.39 / 1.90
  ROE Average (%) / Sector
29.19 / 0.84
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.26 / 2.20
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
13.26 / 0.00
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
10.10 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.63 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolDSN
  NameDam Sen Water Park Corporation
  SectorHotels Restaurants and Leisure
  MarketHOSE
  Listed Shares12.08 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.55 M / 0.62 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks