Web
 Analytics
Cổ phiếu DSN - (HOSE) | Dam Sen Water Park Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

VND 49,800.00
Price
1.00 (2.47%)
Day Change
VND 49,800.00 >> N/A

DSN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
155
  Magic Formula Rank by ROE
155
  Magic Formula Rank by ROIC
146
  Price 49,800.00
  PBV / Sector
3.25 / 2.62
  Earning Per Share 1,866.00
  PE / Sector
24.52 / -280.91
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.35 / 3.19
  Average 1M Daily Value
533.17 M
  Average 1W Daily Value
796.88 M
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
62.61 / 21.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
47.47 / 17.18
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.83 / -0.27
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
27.72 / 6.22
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
26.17 / 6.98
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.42 / 0.56
  ROE (%) / Sector
50.79 / 13.22
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
41.42 / 11.21
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.26 / -0.43
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
7.45 / 1.86
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.10 / 1.03
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolDSN
  NameDam Sen Water Park Corporation
  SectorHotels Restaurants and Leisure
  MarketHOSE
  Listed Shares12.08 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.6017 / 0.48
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks