Stock Check  (Updated: 2020-07-14 05:10:30)

VND 47,200.00
Price
-350.00 (-0.74%)
Day Change
VND 47,200.00 >> N/A

FPT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
179
  Magic Formula Rank by ROE
179
  Magic Formula Rank by ROIC
177
  Price 47,200.00
  PBV / Sector
2.51 / 1.68
  Earning Per Share 957.75
  PE / Sector
13.11 / 9.03
  PEG or PE/Growth / Sector
0.69 / 0.28
  Average 1M Daily Volume
1.93M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
3.01M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.27 / 4.72
  NPM Average (%) / Sector
9.16 / 3.96
  NPM Change Average (%) / Sector
6.26 / 2.37
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.74 / 5.75
  ROA Average (%) / Sector
7.42 / 4.70
  ROA Change Average (%) / Sector
1.21 / 1.38
GOOD
  ROE (%) / Sector
21.77 / 19.73
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
24.41 / 16.78
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
0.65 / 6.82
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
3.68 / 2.09
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
0.74 / 1.39
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.37
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 04:55:50
  SymbolFPT
  NameFPT Corporation
  SectorElectronic Equipment Instruments and Components
  MarketHOSE
  Listed Shares783.91M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 37.00M / 13.00M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks