Web
 Analytics
Cổ phiếu FPT - (HOSE) | FPT Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

VND 82,100.00
Price
2.00 (3.14%)
Day Change

FPT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.04 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
123
  Magic Formula Rank by ROE
123
  Magic Formula Rank by ROIC
120
  Price 82,100.00
  PBV / Sector
4.09 / 2.27
  Earning Per Share 585.43
  PE / Sector
53.13 / 63.37
  PEG or PE/Growth / Sector
4.51 / 7.70
  Average 1M Daily Value
209,037.17 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
218,310.17 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.35 / 6.50
  NPM Average (%) / Sector
9.17 / 5.77
  NPM Change Average (%) / Sector
6.26 / 0.58
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.92 / 4.85
  ROA Average (%) / Sector
7.46 / 4.84
  ROA Change Average (%) / Sector
1.21 / -1.25
GOOD
  ROE (%) / Sector
27.27 / 16.04
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
25.51 / 15.44
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.65 / -2.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.22 / 0.41
  Dividend Average (%) / Sector
0.24 / 0.52
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolFPT
  NameFPT Corporation
  SectorIT Services
  MarketHOSE
  Listed Shares783.91 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 64.3586 / 22.92
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks