Web
 Analytics
Cổ phiếu GAS - (HOSE) | Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 73,500.00
Price
-200.00 (-0.27%)
Day Change
VND 73,500.00 >> N/A

GAS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score35
  Magic Formula Rank by ROA
132
  Magic Formula Rank by ROE
132
  Magic Formula Rank by ROIC
138
  Price 73,500.00
  PBV / Sector
3.01 / 2.48
  Earning Per Share 1,038.00
  PE / Sector
16.08 / 14.92
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.76 / -0.79
  Average 1M Daily Value
69,538.51 M
  Average 1W Daily Value
68,357.36 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.70 / 8.74
  NPM Average (%) / Sector
14.12 / 8.90
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.64 / 0.93
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.69 / 8.99
  ROA Average (%) / Sector
11.54 / 9.13
  ROA Change Average (%) / Sector
3.67 / 1.82
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.33 / 21.55
  ROE Average (%) / Sector
21.62 / 20.08
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
6.72 / 3.25
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.76 / 6.96
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.28 / 6.21
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.57 / -2.16
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:06:27
  SymbolGAS
  NamePetrovietnam Gas Joint Stock Corporation
  SectorGas Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares1,913.95 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 140.68 M / 71.57 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks