Web
 Analytics
Cổ phiếu GAS - (HOSE) | Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 84,100.00
Price
-1.00 (-1.75%)
Day Change

GAS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
117
  Magic Formula Rank by ROE
117
  Magic Formula Rank by ROIC
130
  Price 84,100.00
  PBV / Sector
3.19 / 2.52
  Earning Per Share 1,058.00
  PE / Sector
53.42 / 41.69
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.55 / -1.63
  Average 1M Daily Value
72,469.78 M
  Average 1W Daily Value
60,086.64 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.55 / 6.82
  NPM Average (%) / Sector
13.96 / 8.36
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.56 / -2.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.03 / 5.74
  ROA Average (%) / Sector
11.48 / 8.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.37 / -4.06
  ROE (%) / Sector
16.28 / 14.48
  ROE Average (%) / Sector
21.41 / 18.42
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-9.11 / -6.63
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
3.01 / 3.44
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.62 / -6.30
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolGAS
  NamePetrovietnam Gas Joint Stock Corporation
  SectorGas Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares1,913.95 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 160.9632 / 81.74
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks