Stock Check  (Updated: 2020-07-14 05:10:30)

Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 72,600.00
Price
-1,300.00 (-1.76%)
Day Change
VND 72,600.00 >> N/A

GAS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score28
  Magic Formula Rank by ROA
129
  Magic Formula Rank by ROE
129
  Magic Formula Rank by ROIC
136
  Price 72,600.00
  PBV / Sector
2.73 / 2.29
  Earning Per Share 1,288.00
  PE / Sector
12.40 / 11.83
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-9.11 / -204.73
  Average 1M Daily Volume
0.45M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.70M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.65 / 8.19
  NPM Average (%) / Sector
14.31 / 8.79
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.64 / 0.93
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.49 / 7.69
  ROA Average (%) / Sector
11.90 / 8.87
  ROA Change Average (%) / Sector
3.67 / 1.82
GREAT
  ROE (%) / Sector
18.51 / 16.42
  ROE Average (%) / Sector
22.06 / 19.06
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
6.72 / 3.25
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
6.20 / 6.20
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.57 / 5.92
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.57 / -2.83
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 05:15:23
  SymbolGAS
  NamePetrovietnam Gas Joint Stock Corporation
  SectorGas Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares1,913.95M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 138.95M / 70.78M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks