Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 23,750.00
Price
1,500.00 (6.74%)
Day Change
VND 23,750.00 >> N/A

GIL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
42
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
42
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
48
GREAT
  Price 23,750.00
  PBV / Sector
0.57 / 1.17
GREAT
  Earning Per Share 2,681.13
  PE / Sector
2.70 / 6.09
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.14 / -1.06
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.22M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.58M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.61 / 4.42
  NPM Average (%) / Sector
6.61 / 5.38
  NPM Change Average (%) / Sector
0.06 / 1.79
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.66 / 5.36
  ROA Average (%) / Sector
8.32 / 6.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.81 / 0.71
  ROE (%) / Sector
26.65 / 13.82
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
24.83 / 19.74
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.64 / 2.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
6.32 / 6.25
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.73 / 3.64
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.98 / 2.94
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolGIL
  NameBinh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketHOSE
  Listed Shares22.58M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.54M / 2.94M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks