Web
 Analytics
Cổ phiếu HDB - (HOSE) | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 27,900.00
Price
1.00 (4.10%)
Day Change
VND 27,900.00 >> N/A

HDB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
3
GREAT
  Price 27,900.00
  PBV / Sector
2.02 / 1.98
  Earning Per Share 685.35
  PE / Sector
10.34 / 22.93
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.30 / -0.43
GREAT
  Average 1M Daily Value
176,218.94 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
163,098.32 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.94 / 36.28
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
29.71 / 31.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
19.17 / 11.05
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.83 / 1.47
  ROA Average (%) / Sector
1.42 / 1.17
  ROA Change Average (%) / Sector
1.12 / 0.70
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.24 / 16.18
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.44 / 14.75
  ROE Change Average (%) / Sector
13.02 / 7.45
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.48
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.69
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolHDB
  NameHo Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares1,593.77 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 44.4661 / 93.05
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks