Web
 Analytics
Cổ phiếu HDB - (HOSE) | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 31,200.00
Price
900.00 (2.97%)
Day Change

HDB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
25
GREAT
  Price 31,200.00
  PBV / Sector
2.02 / 2.22
  Earning Per Share 981.00
  PE / Sector
21.56 / 60.32
  PEG or PE/Growth / Sector
0.64 / 2.69
  Average 1M Daily Value
191,886.43 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
246,647.66 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
41.89 / 41.95
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
34.66 / 33.87
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.16 / 12.89
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.08 / 1.87
  ROA Average (%) / Sector
1.66 / 1.38
  ROA Change Average (%) / Sector
0.61 / 0.75
  ROE (%) / Sector
26.29 / 20.78
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.92 / 16.26
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
7.13 / 6.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.25
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.43
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolHDB
  NameHo Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares1,593.77 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 49.7255 / 89.66
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks