Web
 Analytics
Cổ phiếu LAF - (HOSE) | Long An Food Processing Export Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Long An Food Processing Export Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 15,400.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

LAF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
120
  Price 15,400.00
  PBV / Sector
1.43 / 2.00
GOOD
  Earning Per Share 1,646.74
  PE / Sector
27.11 / 45.34
  PEG or PE/Growth / Sector
0.76 / 7.42
  Average 1M Daily Value
80.17 M
  Average 1W Daily Value
59.64 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.98 / 6.36
  NPM Average (%) / Sector
0.37 / 5.74
  NPM Change Average (%) / Sector
5.04 / -0.44
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.89 / 5.47
  ROA Average (%) / Sector
1.22 / 5.45
  ROA Change Average (%) / Sector
6.42 / -0.77
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.56 / 12.99
  ROE Average (%) / Sector
1.08 / 13.61
  ROE Change Average (%) / Sector
11.05 / -4.26
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.73
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.80
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.05
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolLAF
  NameLong An Food Processing Export Joint Stock Company
  SectorFood Products
  MarketHOSE
  Listed Shares14.73 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.2268 / 11.60
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks