Web
 Analytics
Cổ phiếu LGC - (HOSE) | CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 64,000.00
Price
-200.00 (-0.31%)
Day Change
VND 64,000.00 >> N/A

LGC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
313
  Magic Formula Rank by ROE
313
  Magic Formula Rank by ROIC
319
  Price 64,000.00
  PBV / Sector
4.09 / 2.24
  Earning Per Share 575.00
  PE / Sector
38.98 / 35.07
  PEG or PE/Growth / Sector
-75.88 / -5.82
  Average 1M Daily Value
35.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
47.24 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận77%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
61.80 / 22.85
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
49.33 / 25.04
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-34.19 / -7.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.74 / 6.71
  ROA Average (%) / Sector
1.40 / 8.62
  ROA Change Average (%) / Sector
1.22 / -1.81
GOOD
  ROE (%) / Sector
14.16 / 14.05
  ROE Average (%) / Sector
11.72 / 18.23
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.80 / -5.05
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.30
  Dividend Average (%) / Sector
1.92 / 3.11
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.90 / 1.37
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolLGC
  NameCII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketHOSE
  Listed Shares192.85 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 12.3427 / 3.53
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks