Web
 Analytics
Cổ phiếu LGC - (HOSE) | CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 58,200.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

LGC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
294
  Magic Formula Rank by ROE
294
  Magic Formula Rank by ROIC
302
  Price 58,200.00
  PBV / Sector
3.63 / 1.74
  Earning Per Share 1,718.71
  PE / Sector
172.06 / 81.38
  PEG or PE/Growth / Sector
-52.31 / -5.87
  Average 1M Daily Value
50.15 M
  Average 1W Daily Value
8.15 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
47.36 / 19.09
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
46.44 / 20.75
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.97 / -0.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.64 / 4.11
  ROA Average (%) / Sector
1.38 / 5.99
  ROA Change Average (%) / Sector
0.52 / -2.31
  ROE (%) / Sector
12.12 / 9.13
  ROE Average (%) / Sector
11.31 / 13.01
  ROE Change Average (%) / Sector
3.08 / -4.54
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.61 / 1.50
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.51
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolLGC
  NameCII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketHOSE
  Listed Shares192.85 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 11.2241 / 3.28
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks