Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

VND 53,200.00
Price
-300.00 (-0.56%)
Day Change
VND 53,200.00 >> N/A

LIX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng66%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
92
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
92
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
90
GOOD
  Price 53,200.00
  PBV / Sector
2.80 / 2.45
  Earning Per Share 1,338.00
  PE / Sector
9.91 / 9.23
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.29 / -0.07
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.09M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.04M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.96 / 11.49
  NPM Average (%) / Sector
7.09 / 9.69
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.54 / -1.13
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.75 / 15.01
  ROA Average (%) / Sector
14.97 / 12.00
  ROA Change Average (%) / Sector
2.15 / -1.57
GREAT
  ROE (%) / Sector
31.04 / 35.50
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
32.77 / 29.12
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.38 / -5.46
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.24
  Dividend Average (%) / Sector
5.13 / 3.66
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.20 / 2.27
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolLIX
  NameLix Detergent Joint Stock Company
  SectorHousehold Products
  MarketHOSE
  Listed Shares32.40M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.72M / 2.58M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks