Web
 Analytics
Cổ phiếu NLG - (HOSE) | Nam Long Investment Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-26 08:00:44)

Nam Long Investment Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 36,200.00
Price
-150.00 (-0.41%)
Day Change

NLG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
263
  Magic Formula Rank by ROE
263
  Magic Formula Rank by ROIC
266
  Price 36,200.00
  PBV / Sector
1.71 / 1.76
  Earning Per Share 2,383.00
  PE / Sector
11.49 / 30.95
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.20 / -0.28
  Average 1M Daily Value
91,212.34 M
  Average 1W Daily Value
69,296.78 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
68.25 / 27.97
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
27.43 / 19.42
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
53.93 / 9.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.57 / 3.50
  ROA Average (%) / Sector
4.80 / 2.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.94 / 1.64
  ROE (%) / Sector
39.12 / 14.06
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
20.84 / 11.42
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
26.33 / 6.53
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.38
  Dividend Average (%) / Sector
1.80 / 1.38
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.59 / -1.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 07:48:21
  SymbolNLG
  NameNam Long Investment Corporation
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHOSE
  Listed Shares263.95 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 9.5550 / 27.89
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks