Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

VND 48,500.00
Price
-200.00 (-0.41%)
Day Change
VND 48,500.00 >> N/A

NNC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
95
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
95
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
91
GOOD
  Price 48,500.00
  PBV / Sector
3.41 / 1.04
  Earning Per Share 969.43
  PE / Sector
9.86 / 9.75
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.29 / -7.55
  Average 1M Daily Volume
4237.00
  Average 1W Daily Volume
1078.00
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.63 / 5.58
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
28.40 / 6.05
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-6.07 / 0.29
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
17.18 / 4.99
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
23.51 / 6.09
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-9.65 / 0.21
  ROE (%) / Sector
28.12 / 10.73
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
42.13 / 14.87
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.34 / 1.59
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
15.46 / 1.97
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
15.63 / 2.07
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
9.26 / -0.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:15:23
  SymbolNNC
  NameNui Nho Stone Joint Stock Company
  SectorConstruction Materials
  MarketHOSE
  Listed Shares21.92M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.06M / 1.11M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks