Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

VND 3,790.00
Price
80.00 (2.16%)
Day Change
VND 3,790.00 >> N/A

OGC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
196
  Magic Formula Rank by ROE
196
  Magic Formula Rank by ROIC
131
  Price 3,790.00
  PBV / Sector
2.20 / 1.46
  Earning Per Share 72.00
  PE / Sector
4.85 / 5.52
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / 0.00
GREAT
  Average 1M Daily Volume
1.79M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
2.65M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.61 / 11.67
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
-15.42 / -3.45
  NPM Change Average (%) / Sector
36.10 / -33.70
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.49 / 3.64
  ROA Average (%) / Sector
-1.47 / 0.63
  ROA Change Average (%) / Sector
7.33 / 0.44
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.02 / 14.73
  ROE Average (%) / Sector
-13.72 / -1.97
  ROE Change Average (%) / Sector
35.27 / -3.44
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.06 / 0.03
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.13 / -0.07
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolOGC
  NameOcean Group Joint Stock Company
  SectorDiversified Financial Services
  MarketHOSE
  Listed Shares300.00M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.14M / 1.15M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks