Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

VND 46,500.00
Price
800.00 (1.75%)
Day Change
VND 46,500.00 >> N/A

PLX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng39%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score20
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 46,500.00
  PBV / Sector
2.88 / 0.88
  Earning Per Share 477.00
  PE / Sector
-854.73 / -77.12
  PEG or PE/Growth / Sector
8.40 / 0.79
  Average 1M Daily Volume
0.56M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.42M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.54 / 2.78
  NPM Average (%) / Sector
2.55 / 2.73
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.18 / -0.91
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.11 / 3.27
  ROA Average (%) / Sector
4.66 / 4.01
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.36 / 0.57
  ROE (%) / Sector
13.24 / 11.34
  ROE Average (%) / Sector
18.57 / 12.70
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.86 / -1.84
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
6.45 / 2.85
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.14 / 1.99
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.36 / 0.53
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:10:33
  SymbolPLX
  NameVietnam National Petroleum Group
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketHOSE
  Listed Shares1,205.81M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 56.07M / 5.40M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks