Web
 Analytics
Cổ phiếu PNJ - (HOSE) | Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 07:20:32)

VND 84,000.00
Price
1.00 (1.94%)
Day Change
VND 84,000.00 >> N/A

PNJ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
152
  Magic Formula Rank by ROE
152
  Magic Formula Rank by ROIC
149
  Price 84,000.00
  PBV / Sector
3.86 / 2.23
  Earning Per Share 897.00
  PE / Sector
19.99 / 12.92
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.07 / -0.51
  Average 1M Daily Value
107,434.29 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
88,122.24 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.15 / 6.23
  NPM Average (%) / Sector
6.12 / 5.74
  NPM Change Average (%) / Sector
2.83 / 1.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.31 / 7.05
  ROA Average (%) / Sector
13.10 / 7.19
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.23 / 0.71
  ROE (%) / Sector
16.83 / 19.50
  ROE Average (%) / Sector
27.57 / 20.87
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
3.25 / 2.45
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
1.25 / 2.39
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.06 / 3.31
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 07:24:27
  SymbolPNJ
  NamePhu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketHOSE
  Listed Shares227.34 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 19.0963 / 5.23
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks