Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 23,150.00
Price
50.00 (0.22%)
Day Change
VND 23,150.00 >> N/A

PPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
28
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
28
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
34
GREAT
  Price 23,150.00
  PBV / Sector
0.00 / 1.04
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
3.83 / 8.06
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.09 / -0.31
  Average 1M Daily Volume
0.13M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.13M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.35 / 21.70
  NPM Average (%) / Sector
13.28 / 13.18
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
6.70 / -0.58
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.36 / 5.52
  ROA Average (%) / Sector
6.44 / 5.06
  ROA Change Average (%) / Sector
7.66 / 1.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
18.49 / 18.37
  ROE Average (%) / Sector
17.30 / 13.13
  ROE Change Average (%) / Sector
11.64 / 1.77
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
4.32 / 3.81
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
10.30 / 5.02
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.31 / -1.63
GOOD
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolPPC
  NamePha Lai Thermal Power Joint-Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares320.61M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 7.42M / 2.38M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks