Web
 Analytics
Cổ phiếu RAL - (HOSE) | Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-28

Stock Check  (Updated: 2020-11-29 04:35:43)

Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 127,800.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 127,800.00 >> N/A

RAL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
76
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
76
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
78
GOOD
  Price 127,800.00
  PBV / Sector
1.55 / 1.04
GOOD
  Earning Per Share 6,059.59
  PE / Sector
8.55 / 16.81
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.33 / 0.36
  Average 1M Daily Value
1,089.45 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
658.44 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.81 / 3.65
  NPM Average (%) / Sector
5.39 / 4.09
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.69 / -1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.12 / 3.13
  ROA Average (%) / Sector
7.94 / 4.32
  ROA Change Average (%) / Sector
2.99 / 0.49
GREAT
  ROE (%) / Sector
29.96 / 10.15
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
25.67 / 12.38
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-8.46 / -3.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
3.91 / 4.19
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.07 / 4.21
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.02 / 1.59
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-29 04:42:28
  SymbolRAL
  NameRang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company
  SectorElectrical Equipment
  MarketHOSE
  Listed Shares11.50 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.47 M / 2.11 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks