Web
 Analytics
Cổ phiếu RAL - (HOSE) | Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 194,800.00
Price
1.00 (0.93%)
Day Change

RAL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
200
  Magic Formula Rank by ROE
200
  Magic Formula Rank by ROIC
199
  Price 194,800.00
  PBV / Sector
1.97 / 0.89
  Earning Per Share 9,108.71
  PE / Sector
6,283.87 / 24.60
  PEG or PE/Growth / Sector
43.06 / -1.82
  Average 1M Daily Value
6,959.31 M
  Average 1W Daily Value
5,795.30 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.18 / 2.42
  NPM Average (%) / Sector
5.83 / 3.12
  NPM Change Average (%) / Sector
1.31 / -1.32
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.82 / 1.77
  ROA Average (%) / Sector
8.43 / 2.71
  ROA Change Average (%) / Sector
1.32 / -1.32
GOOD
  ROE (%) / Sector
38.69 / 4.84
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
29.35 / 6.74
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
11.14 / -3.13
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.28 / 2.41
  Dividend Average (%) / Sector
3.61 / 3.41
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.04 / -1.66
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolRAL
  NameRang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company
  SectorElectrical Equipment
  MarketHOSE
  Listed Shares12.08 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.3522 / 2.28
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks