Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 31,350.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 31,350.00 >> N/A

REE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
163
  Magic Formula Rank by ROE
163
  Magic Formula Rank by ROIC
182
  Price 31,350.00
  PBV / Sector
0.96 / 0.59
GREAT
  Earning Per Share 825.00
  PE / Sector
6.30 / 9.17
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.52 / -0.05
  Average 1M Daily Volume
0.47M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.20M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.67 / 5.21
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
29.52 / 7.34
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.04 / 0.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.30 / 2.13
  ROA Average (%) / Sector
4.20 / 2.76
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.66 / -2.15
  ROE (%) / Sector
10.17 / 6.18
  ROE Average (%) / Sector
16.32 / 9.34
  ROE Change Average (%) / Sector
0.72 / -4.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
5.10 / 1.02
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.14 / 2.51
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.45 / -3.08
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:15:23
  SymbolREE
  NameRefrigeration Electrical Engineering Corporation
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketHOSE
  Listed Shares310.05M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 9.72M / 2.37M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks