Web
 Analytics
Cổ phiếu REE - (HOSE) | Refrigeration Electrical Engineering Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 53,500.00
Price
700.00 (1.33%)
Day Change

REE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score7
  Magic Formula Rank by ROA
267
  Magic Formula Rank by ROE
267
  Magic Formula Rank by ROIC
283
  Price 53,500.00
  PBV / Sector
1.44 / 0.95
GOOD
  Earning Per Share 2,100.51
  PE / Sector
64.54 / 30.15
  PEG or PE/Growth / Sector
-93.25 / -14.61
  Average 1M Daily Value
40,647.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
23,256.50 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
39.10 / 21.76
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
33.01 / 10.18
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.04 / 0.56
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.75 / 3.07
  ROA Average (%) / Sector
4.29 / 2.69
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.66 / -1.56
  ROE (%) / Sector
22.33 / 13.40
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
18.76 / 9.80
  ROE Change Average (%) / Sector
0.72 / -3.26
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.82 / 1.99
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.51 / -2.63
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolREE
  NameRefrigeration Electrical Engineering Corporation
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketHOSE
  Listed Shares309.05 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 16.5342 / 3.75
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks