Web
 Analytics
Cổ phiếu REE - (HOSE) | Refrigeration Electrical Engineering Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 42,000.00
Price
150.00 (0.36%)
Day Change
VND 42,000.00 >> N/A

REE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score19
  Magic Formula Rank by ROA
199
  Magic Formula Rank by ROE
199
  Magic Formula Rank by ROIC
218
  Price 42,000.00
  PBV / Sector
1.24 / 0.71
GOOD
  Earning Per Share 1,204.92
  PE / Sector
8.79 / 12.35
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.96 / 0.06
  Average 1M Daily Value
20,630.49 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
22,875.52 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
28.98 / 7.23
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
30.98 / 7.74
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.04 / 0.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.25 / 1.36
  ROA Average (%) / Sector
4.39 / 2.61
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.66 / -2.15
  ROE (%) / Sector
14.69 / 8.06
  ROE Average (%) / Sector
17.23 / 9.71
  ROE Change Average (%) / Sector
0.72 / -4.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
3.81 / 4.73
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.88 / 4.18
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.45 / 1.56
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:06:27
  SymbolREE
  NameRefrigeration Electrical Engineering Corporation
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketHOSE
  Listed Shares310.05 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 13.02 M / 3.11 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks