Web
 Analytics
Cổ phiếu S4A - (HOSE) | Sesan4A Hydropower Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

VND 27,500.00
Price
-500.00 (-1.79%)
Day Change
VND 27,500.00 >> N/A

S4A Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
189
  Magic Formula Rank by ROE
189
  Magic Formula Rank by ROIC
224
  Price 27,500.00
  PBV / Sector
2.48 / 1.84
  Earning Per Share 376.07
  PE / Sector
16.14 / 12.97
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.50 / 0.10
  Average 1M Daily Value
31.46 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
44.43 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
32.39 / 32.51
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
39.39 / 33.19
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
18.46 / 0.59
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.23 / 8.37
  ROA Average (%) / Sector
8.02 / 7.91
  ROA Change Average (%) / Sector
1.43 / -0.06
GOOD
  ROE (%) / Sector
13.80 / 16.51
  ROE Average (%) / Sector
20.94 / 16.08
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
9.99 / 0.42
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
2.18 / 3.28
  Dividend Average (%) / Sector
9.14 / 5.49
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.62 / -0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:06:27
  SymbolS4A
  NameSesan4A Hydropower Joint Stock Company
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketHOSE
  Listed Shares42.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.16 M / 4.23 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks