Web
 Analytics
Cổ phiếu SAB - (HOSE) | Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-28

Stock Check  (Updated: 2020-11-29 04:35:43)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 193,500.00
Price
-1.00 (-0.77%)
Day Change
VND 193,500.00 >> N/A

SAB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
182
  Magic Formula Rank by ROE
182
  Magic Formula Rank by ROIC
184
  Price 193,500.00
  PBV / Sector
6.27 / 2.68
  Earning Per Share 2,046.00
  PE / Sector
32.13 / 30.37
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.29 / -0.28
  Average 1M Daily Value
31,918.61 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
39,819.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.30 / 7.32
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.05 / 5.73
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.40 / -0.03
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.05 / 6.48
  ROA Average (%) / Sector
14.06 / 5.60
  ROA Change Average (%) / Sector
0.60 / -0.76
  ROE (%) / Sector
28.84 / 15.64
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
32.29 / 13.10
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.24 / -2.40
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.62 / 1.54
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.27 / 1.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.05 / 0.95
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-29 04:42:28
  SymbolSAB
  NameSaigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
  SectorBeverages
  MarketHOSE
  Listed Shares641.28 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 124.09 M / 28.22 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks