Web
 Analytics
Cổ phiếu SBA - (HOSE) | Song Ba Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

VND 15,650.00
Price
50.00 (0.32%)
Day Change
VND 15,600.00 >> N/A

SBA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
211
  Magic Formula Rank by ROE
211
  Magic Formula Rank by ROIC
244
  Price 15,600.00
  PBV / Sector
1.20 / 1.88
GREAT
  Earning Per Share 44.60
  PE / Sector
21.19 / 12.63
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.36 / 0.70
  Average 1M Daily Volume
0.03M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.03M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.56 / 27.73
  NPM Average (%) / Sector
31.25 / 32.74
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
9.30 / 6.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.64 / 7.46
  ROA Average (%) / Sector
6.42 / 8.44
  ROA Change Average (%) / Sector
1.60 / 1.20
GOOD
  ROE (%) / Sector
1.37 / 13.90
  ROE Average (%) / Sector
11.19 / 16.62
  ROE Change Average (%) / Sector
3.75 / 3.34
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
7.05 / 4.34
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.16 / 6.19
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.34 / 0.09
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolSBA
  NameSong Ba Joint Stock Company
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketHOSE
  Listed Shares60.29M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.94M / 3.97M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks