Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 5,150.00
Price
30.00 (0.59%)
Day Change
VND 5,150.00 >> N/A

SCR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
261
  Magic Formula Rank by ROE
261
  Magic Formula Rank by ROIC
259
  Price 5,150.00
  PBV / Sector
0.41 / 1.44
GREAT
  Earning Per Share 128.53
  PE / Sector
8.12 / 24.70
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.47 / -1.36
  Average 1M Daily Volume
1.93M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
1.56M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.77 / 53.91
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.44 / 26.69
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-21.49 / 8.04
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.79 / 2.44
  ROA Average (%) / Sector
1.47 / 3.13
  ROA Change Average (%) / Sector
0.71 / 1.52
  ROE (%) / Sector
3.99 / 11.53
  ROE Average (%) / Sector
5.49 / 13.26
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.09 / 6.38
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.48
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.41
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.15
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolSCR
  NameSai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHOSE
  Listed Shares366.36M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.89M / 23.15M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks