Web
 Analytics
Cổ phiếu SCS - (HOSE) | Saigon Cargo Service Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

VND 136,000.00
Price
-200.00 (-0.15%)
Day Change
VND 136,000.00 >> N/A

SCS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
108
  Magic Formula Rank by ROE
108
  Magic Formula Rank by ROIC
104
  Price 136,000.00
  PBV / Sector
7.01 / 2.87
  Earning Per Share 2,259.41
  PE / Sector
15.81 / 49.34
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.45 / -1.21
  Average 1M Daily Value
4,515.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5,500.76 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
68.45 / 18.05
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
61.66 / 17.49
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
20.14 / -0.07
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
23.89 / 7.57
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
25.87 / 7.04
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
14.74 / 2.59
GREAT
  ROE (%) / Sector
45.88 / 17.20
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
44.83 / 16.20
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
20.32 / -0.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.21 / 0.44
  Dividend Average (%) / Sector
2.77 / 1.12
  Dividend Change Average (%) / Sector
6.67 / 0.29
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolSCS
  NameSaigon Cargo Service Corporation
  SectorAir Freight and Logistics
  MarketHOSE
  Listed Shares50.75 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 6.9014 / 2.52
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks