Web
 Analytics
Cổ phiếu SJD - (HOSE) | Can Don Hydro Power Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Can Don Hydro Power Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 17,700.00
Price
250.00 (1.43%)
Day Change

SJD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score8
  Magic Formula Rank by ROA
68
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
68
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
84
GOOD
  Price 17,700.00
  PBV / Sector
1.39 / 1.75
GOOD
  Earning Per Share 442.00
  PE / Sector
37.03 / 37.74
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.30 / -0.44
  Average 1M Daily Value
1,052.40 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
908.32 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
34.57 / 40.16
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
37.56 / 34.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-4.77 / 4.50
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.27 / 10.16
  ROA Average (%) / Sector
8.73 / 8.05
  ROA Change Average (%) / Sector
1.21 / 1.76
GOOD
  ROE (%) / Sector
14.24 / 24.56
  ROE Average (%) / Sector
15.99 / 17.01
  ROE Change Average (%) / Sector
1.63 / 3.33
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.72
  Dividend Average (%) / Sector
8.57 / 3.64
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-14.33 / -6.02
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolSJD
  NameCan Don Hydro Power Joint Stock Company
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketHOSE
  Listed Shares69.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.2213 / 5.04
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks