Web
 Analytics
Cổ phiếu SRC - (HOSE) | Sao Vang Rubber Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-03-03

Stock Check  (Updated: 2021-03-02 08:24:31)

Sao Vang Rubber Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,800.00
Price
-300.00 (-1.36%)
Day Change

SRC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
255
  Magic Formula Rank by ROE
255
  Magic Formula Rank by ROIC
255
  Price 21,800.00
  PBV / Sector
1.43 / 1.74
GOOD
  Earning Per Share 1,040.62
  PE / Sector
82.75 / 42.91
  PEG or PE/Growth / Sector
1.05 / 3.61
  Average 1M Daily Value
944.31 M
  Average 1W Daily Value
1,000.55 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.11 / 5.63
  NPM Average (%) / Sector
4.20 / 5.17
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.03 / -4.62
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.01 / 8.31
  ROA Average (%) / Sector
5.23 / 6.49
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.47 / -4.73
  ROE (%) / Sector
28.21 / 22.03
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
14.64 / 16.68
  ROE Change Average (%) / Sector
-9.15 / -10.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.92
  Dividend Average (%) / Sector
2.12 / 3.71
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.97 / -6.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-03-02 15:12:25
  SymbolSRC
  NameSao Vang Rubber Joint Stock Company
  SectorAuto Components
  MarketHOSE
  Listed Shares28.06 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.6118 / 1.85
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks