Web
 Analytics
Cổ phiếu SSI - (HOSE) | SSI Securities Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

VND 49,000.00
Price
-1.00 (-2.97%)
Day Change

SSI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.08 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
13
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
13
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
6
GREAT
  Price 49,000.00
  PBV / Sector
2.78 / 1.91
  Earning Per Share 656.68
  PE / Sector
33.94 / 60.77
  PEG or PE/Growth / Sector
0.25 / 1.53
GREAT
  Average 1M Daily Value
755,760.63 M
  Average 1W Daily Value
690,179.32 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.48 / 36.51
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
39.46 / 22.35
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-10.02 / 17.39
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.62 / 9.34
  ROA Average (%) / Sector
5.08 / 5.49
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.74 / 4.49
  ROE (%) / Sector
15.90 / 20.77
  ROE Average (%) / Sector
13.49 / 12.43
  ROE Change Average (%) / Sector
1.39 / 9.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.04 / 0.47
  Dividend Average (%) / Sector
3.74 / 1.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.64 / -1.52
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSSI
  NameSSI Securities Corporation
  SectorCapital Markets
  MarketHOSE
  Listed Shares653.88 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 32.0401 / 7.37
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks