Web
 Analytics
Cổ phiếu SVC - (HOSE) | Saigon General Service Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Saigon General Service Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 73,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

SVC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
282
  Magic Formula Rank by ROE
282
  Magic Formula Rank by ROIC
283
  Price 73,000.00
  PBV / Sector
1.84 / 1.46
  Earning Per Share 1,764.02
  PE / Sector
107.55 / 129.82
  PEG or PE/Growth / Sector
0.81 / -0.66
  Average 1M Daily Value
63.41 M
  Average 1W Daily Value
118.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.72 / 1.10
  NPM Average (%) / Sector
1.05 / 1.76
  NPM Change Average (%) / Sector
0.70 / -1.54
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.72 / 2.62
  ROA Average (%) / Sector
2.87 / 4.67
  ROA Change Average (%) / Sector
1.25 / -5.36
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.02 / 11.44
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
16.14 / 21.56
  ROE Change Average (%) / Sector
1.17 / -20.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
1.64 / 0.82
  Dividend Change Average (%) / Sector
-3.22 / -1.61
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolSVC
  NameSaigon General Service Corporation
  SectorDistributors
  MarketHOSE
  Listed Shares33.30 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.4309 / 1.25
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks