Web
 Analytics
Cổ phiếu TCB - (HOSE) | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 48,650.00
Price
650.00 (1.35%)
Day Change

TCB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng57%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
2
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
2
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
17
GREAT
  Price 48,650.00
  PBV / Sector
2.17 / 2.22
  Earning Per Share 1,254.45
  PE / Sector
28.75 / 60.32
  PEG or PE/Growth / Sector
0.79 / 2.69
  Average 1M Daily Value
771,398.34 M
  Average 1W Daily Value
911,005.11 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
54.41 / 41.95
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
51.60 / 33.87
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.99 / 12.89
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.97 / 1.87
  ROA Average (%) / Sector
3.07 / 1.38
  ROA Change Average (%) / Sector
1.18 / 0.75
GOOD
  ROE (%) / Sector
23.30 / 20.78
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.78 / 16.26
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
0.22 / 6.69
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.25
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.43
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolTCB
  NameVietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares3,504.91 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 170.5137 / 89.66
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks