Web
 Analytics
Cổ phiếu TCH - (HOSE) | Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 26,150.00
Price
-250.00 (-0.95%)
Day Change
VND 26,150.00 >> N/A

TCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
214
  Magic Formula Rank by ROE
214
  Magic Formula Rank by ROIC
222
  Price 26,150.00
  PBV / Sector
1.83 / 0.84
  Earning Per Share 1,139.59
  PE / Sector
9.29 / 17.21
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.06 / -0.19
GREAT
  Average 1M Daily Value
202,587.64 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
237,414.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận75%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.79 / 12.03
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
25.53 / 9.58
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
20.06 / 6.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.93 / 3.03
  ROA Average (%) / Sector
5.43 / 2.67
  ROA Change Average (%) / Sector
0.55 / -0.42
  ROE (%) / Sector
27.00 / 11.50
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
11.95 / 8.78
  ROE Change Average (%) / Sector
2.48 / -0.59
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.10 / 0.35
  Dividend Average (%) / Sector
2.56 / 3.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.11 / 3.95
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolTCH
  NameHoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company
  SectorMachinery
  MarketHOSE
  Listed Shares353.27 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 9.2381 / 1.99
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks