Web
 Analytics
Cổ phiếu TDM - (HOSE) | Thu Dau Mot Water Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 28,600.00
Price
-200.00 (-0.69%)
Day Change

TDM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
235
  Magic Formula Rank by ROE
235
  Magic Formula Rank by ROIC
269
  Price 28,600.00
  PBV / Sector
1.73 / 1.67
  Earning Per Share 360.08
  PE / Sector
89.36 / 99.19
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.32 / 6.52
  Average 1M Daily Value
19,705.82 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6,551.09 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
50.15 / 24.02
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
35.09 / 18.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
58.93 / 22.67
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.82 / 6.16
  ROA Average (%) / Sector
2.23 / 2.95
  ROA Change Average (%) / Sector
5.33 / 5.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.63 / 14.42
  ROE Average (%) / Sector
5.56 / 7.74
  ROE Change Average (%) / Sector
15.18 / 13.55
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.20 / 2.68
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.39 / 2.25
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.39 / 2.10
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolTDM
  NameThu Dau Mot Water Joint Stock Company
  SectorWater Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares100.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.8600 / 3.02
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks