Web
 Analytics
Cổ phiếu TNA - (HOSE) | Thien Nam Trading Import Export Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 04:35:40)

Thien Nam Trading Import Export Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,450.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 13,450.00 >> N/A

TNA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
268
  Magic Formula Rank by ROE
268
  Magic Formula Rank by ROIC
281
  Price 13,450.00
  PBV / Sector
0.92 / 1.53
GREAT
  Earning Per Share 250.01
  PE / Sector
19.72 / 74.30
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.27 / -0.91
  Average 1M Daily Value
6,154.41 M
  Average 1W Daily Value
6,711.91 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.92 / 4.06
  NPM Average (%) / Sector
2.19 / 2.51
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.07 / 0.51
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.08 / 3.66
  ROA Average (%) / Sector
5.20 / 2.92
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.48 / 0.11
  ROE (%) / Sector
7.68 / 8.52
  ROE Average (%) / Sector
21.69 / 8.97
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.46 / -1.21
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
3.23 / 1.27
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.98 / 1.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.23 / 0.42
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:42:30
  SymbolTNA
  NameThien Nam Trading Import Export Corporation
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketHOSE
  Listed Shares37.09 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.50 M / 0.27 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks