Web
 Analytics
Cổ phiếu TTF - (HOSE) | Truong Thanh Furniture Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Truong Thanh Furniture Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 7,040.00
Price
-60.00 (-0.85%)
Day Change

TTF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 7,040.00
  PBV / Sector
-5.55 / -0.13
  Earning Per Share 113.00
  PE / Sector
62.28 / 9.69
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.60 / 1.94
  Average 1M Daily Value
49,353.46 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
26,630.64 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.90 / 6.36
  NPM Average (%) / Sector
-50.87 / -3.17
  NPM Change Average (%) / Sector
18.58 / 1.78
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.24 / 5.55
  ROA Average (%) / Sector
-6.74 / 3.84
  ROA Change Average (%) / Sector
1.26 / -0.59
GOOD
  ROE (%) / Sector
-3.75 / 8.55
  ROE Average (%) / Sector
15.56 / 13.36
  ROE Change Average (%) / Sector
10.06 / -0.40
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.33
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -3.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:32:27
  SymbolTTF
  NameTruong Thanh Furniture Corporation
  SectorHousehold Durables
  MarketHOSE
  Listed Shares311.18 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.1907 / 0.77
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks