Stock Check  (Updated: 2020-07-14 05:10:30)

Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 14,650.00
Price
-50.00 (-0.34%)
Day Change
VND 14,650.00 >> N/A

TYA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
50
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
50
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
73
GOOD
  Price 14,650.00
  PBV / Sector
0.91 / 0.94
GREAT
  Earning Per Share 467.17
  PE / Sector
5.40 / 14.84
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.81 / 1.58
  Average 1M Daily Volume
0.07M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.06M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.62 / 2.24
  NPM Average (%) / Sector
4.05 / 3.81
  NPM Change Average (%) / Sector
0.78 / -1.99
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.30 / 3.51
  ROA Average (%) / Sector
6.37 / 4.39
  ROA Change Average (%) / Sector
3.31 / 0.49
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.79 / 8.90
  ROE Average (%) / Sector
14.52 / 12.13
  ROE Change Average (%) / Sector
6.10 / -3.81
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.56
  Dividend Average (%) / Sector
10.48 / 3.52
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-8.49 / -0.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 05:15:23
  SymbolTYA
  NameTaya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company
  SectorElectrical Equipment
  MarketHOSE
  Listed Shares30.68M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.45M / 1.81M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks