Web
 Analytics
Cổ phiếu VCB - (HOSE) | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 85,400.00
Price
1.00 (1.67%)
Day Change
VND 86,100.00 >> N/A

VCB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
18
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
18
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
15
GREAT
  Price 86,100.00
  PBV / Sector
3.57 / 1.46
  Earning Per Share 1,246.00
  PE / Sector
19.31 / 18.18
  PEG or PE/Growth / Sector
1.65 / -0.07
  Average 1M Daily Volume
1.59M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
1.51M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
51.93 / 35.24
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
44.33 / 30.25
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.95 / 9.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 1.25
  ROA Average (%) / Sector
0.99 / 1.10
  ROA Change Average (%) / Sector
0.69 / 0.59
  ROE (%) / Sector
21.66 / 15.01
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.18 / 14.07
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
11.81 / 5.73
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.10
  Dividend Average (%) / Sector
1.34 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.69 / -1.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolVCB
  NameJoint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares3,708.88M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 319.33M / 76.31M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks