Web
 Analytics
Cổ phiếu VCF - (HOSE) | VinaCafé Bien Hoa Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

VND 210,700.00
Price
-200.00 (-0.09%)
Day Change
VND 210,500.00 >> N/A

VCF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng73%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
43
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
43
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
50
GREAT
  Price 210,500.00
  PBV / Sector
3.27 / 1.77
  Earning Per Share 5,899.00
  PE / Sector
8.23 / 5.65
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.68 / 0.25
  Average 1M Daily Volume
225.00
  Average 1W Daily Volume
50.00
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
23.44 / 7.78
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.42 / 5.15
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.82 / -4.17
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
21.04 / 5.40
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.18 / 4.72
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
14.41 / 0.77
GREAT
  ROE (%) / Sector
38.44 / 15.90
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
37.93 / 12.02
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
28.53 / 1.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.25
  Dividend Average (%) / Sector
8.27 / 1.98
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.20
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolVCF
  NameVinaCafé Bien Hoa Joint Stock Company
  SectorFood Products
  MarketHOSE
  Listed Shares26.58M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 5.59M / 9.95M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks