Web
 Analytics
Cổ phiếu VCI - (HOSE) | Viet Capital Securities Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

Viet Capital Securities Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 40,000.00
Price
1.00 (3.90%)
Day Change
VND 40,000.00 >> N/A

VCI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
20
GREAT
  Price 40,000.00
  PBV / Sector
1.65 / 0.87
  Earning Per Share 1,248.16
  PE / Sector
9.74 / 11.26
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / -0.15
GREAT
  Average 1M Daily Value
36,996.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
52,267.83 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
57.46 / 42.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
51.22 / 23.21
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.02 / 7.28
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.81 / 9.14
  ROA Average (%) / Sector
12.13 / 5.32
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.30 / 0.01
  ROE (%) / Sector
21.61 / 18.38
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
25.21 / 10.87
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-11.69 / 0.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.75 / 0.99
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.62 / 1.23
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.08 / 0.67
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolVCI
  NameViet Capital Securities Joint Stock Company
  SectorCapital Markets
  MarketHOSE
  Listed Shares165.60 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 6.62 M / 2.51 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks