Web
 Analytics
Cổ phiếu VJC - (HOSE) | VietJet Aviation Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-17

Stock Check  (Updated: 2021-04-17 08:20:35)

VietJet Aviation Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 129,000.00
Price
-2.00 (-2.05%)
Day Change

VJC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 129,000.00
  PBV / Sector
4.51 / 4.51
  Earning Per Share 1,899.85
  PE / Sector
0.00 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.00
  Average 1M Daily Value
154,053.68 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
203,483.83 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.47 / 22.47
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
12.20 / 12.20
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.76 / -0.76
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.92 / 0.92
  ROA Average (%) / Sector
8.93 / 8.93
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.90 / -5.90
  ROE (%) / Sector
27.47 / 27.47
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
47.17 / 47.17
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-46.89 / -46.89
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.97 / 0.97
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.75 / -1.75
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-17 08:20:35
  SymbolVJC
  NameVietJet Aviation Joint Stock Company
  SectorAirlines
  MarketHOSE
  Listed Shares523.84 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 67.5752 / 67.58
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks