Web
 Analytics
Cổ phiếu VNM - (HOSE) | Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 04:35:40)

Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 109,000.00
Price
-500.00 (-0.46%)
Day Change
VND 109,000.00 >> N/A

VNM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
164
  Magic Formula Rank by ROE
164
  Magic Formula Rank by ROIC
157
  Price 109,000.00
  PBV / Sector
7.56 / 1.90
  Earning Per Share 1,323.00
  PE / Sector
23.32 / 8.28
  PEG or PE/Growth / Sector
6.12 / 0.28
  Average 1M Daily Value
237,325.98 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
219,423.69 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.16 / 6.27
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19.71 / 6.19
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.05 / -1.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 6.20
  ROA Average (%) / Sector
16.69 / 5.11
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.94 / 1.05
  ROE (%) / Sector
38.79 / 16.74
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
40.97 / 13.16
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.26 / 2.21
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
3.44 / 1.55
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.48 / 2.17
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.36 / 0.07
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:42:30
  SymbolVNM
  NameVietnam Dairy Products Joint Stock Company
  SectorFood Products
  MarketHOSE
  Listed Shares2,089.58 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 227.76 M / 11.30 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks