Web
 Analytics
Cổ phiếu VPB - (HOSE) | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 25,700.00
Price
100.00 (0.39%)
Day Change
VND 25,700.00 >> N/A

VPB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
20
GREAT
  Price 25,700.00
  PBV / Sector
1.26 / 1.59
GOOD
  Earning Per Share 923.60
  PE / Sector
6.26 / 18.93
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.28 / -0.22
GREAT
  Average 1M Daily Value
232,715.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
297,933.11 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.21 / 37.02
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
37.18 / 32.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.13 / 9.64
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.21 / 1.30
  ROA Average (%) / Sector
2.28 / 1.17
  ROA Change Average (%) / Sector
0.63 / 0.66
  ROE (%) / Sector
18.53 / 15.72
  ROE Average (%) / Sector
23.21 / 15.05
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.20 / 6.26
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.10
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:06:27
  SymbolVPB
  NameVietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares2,437.75 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 62.65 M / 81.25 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks