Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,350.00
Price
-150.00 (-0.70%)
Day Change
VND 21,350.00 >> N/A

VPB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
21
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
21
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
21
GREAT
  Price 21,350.00
  PBV / Sector
1.10 / 1.31
GREAT
  Earning Per Share 1,210.55
  PE / Sector
5.19 / 16.66
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.14 / -0.16
GREAT
  Average 1M Daily Volume
4.68M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
5.25M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
47.38 / 35.30
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.62 / 30.26
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.13 / 9.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.98 / 1.26
  ROA Average (%) / Sector
2.44 / 1.10
  ROA Change Average (%) / Sector
0.63 / 0.59
  ROE (%) / Sector
25.66 / 15.05
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
24.64 / 14.07
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.20 / 5.73
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.11
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolVPB
  NameVietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares2,437.75M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 52.05M / 69.45M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks