Web
 Analytics
Cổ phiếu VPB - (HOSE) | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 47,200.00
Price
500.00 (1.07%)
Day Change

VPB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
15
GREAT
  Price 47,200.00
  PBV / Sector
2.19 / 2.06
  Earning Per Share 1,188.33
  PE / Sector
25.18 / 43.72
  PEG or PE/Growth / Sector
0.94 / 0.53
  Average 1M Daily Value
281,101.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
289,087.70 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
44.76 / 37.09
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.09 / 32.28
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.13 / 11.69
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.78 / 1.71
  ROA Average (%) / Sector
2.40 / 1.28
  ROA Change Average (%) / Sector
0.63 / 0.77
  ROE (%) / Sector
22.61 / 18.45
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
24.03 / 15.55
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.20 / 7.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.74
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolVPB
  NameVietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares2,454.75 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 115.8641 / 82.27
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks