Web
 Analytics
Cổ phiếu VRE - (HOSE) | Vincom Retail Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

VND 36,700.00
Price
100.00 (0.27%)
Day Change
VND 36,700.00 >> N/A

VRE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
238
  Magic Formula Rank by ROE
238
  Magic Formula Rank by ROIC
255
  Price 36,700.00
  PBV / Sector
2.94 / 1.74
  Earning Per Share 251.84
  PE / Sector
36.40 / 30.28
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.13 / -0.62
  Average 1M Daily Value
296,043.50 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
282,333.85 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
32.51 / 27.81
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
31.42 / 20.82
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.90 / 4.65
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.57 / 3.78
  ROA Average (%) / Sector
4.99 / 3.39
  ROA Change Average (%) / Sector
1.48 / 0.91
GOOD
  ROE (%) / Sector
8.15 / 16.33
  ROE Average (%) / Sector
9.52 / 13.69
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.99 / 4.82
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.22
  Dividend Average (%) / Sector
0.75 / 1.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.85
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolVRE
  NameVincom Retail Joint Stock Company
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHOSE
  Listed Shares2,272.32 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 83.3941 / 28.29
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks