Web
 Analytics
Cổ phiếu VSC - (HOSE) | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-26

Stock Check  (Updated: 2020-11-26 08:20:44)

Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 48,500.00
Price
300.00 (0.62%)
Day Change
VND 48,500.00 >> N/A

VSC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
117
  Magic Formula Rank by ROE
117
  Magic Formula Rank by ROIC
137
  Price 48,500.00
  PBV / Sector
1.49 / 0.81
GOOD
  Earning Per Share 1,168.96
  PE / Sector
11.18 / 50.80
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.51 / -0.36
GOOD
  Average 1M Daily Value
13,321.96 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
30,557.49 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.02 / 9.03
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
17.45 / 12.17
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-11.89 / -16.05
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.15 / 3.38
  ROA Average (%) / Sector
8.91 / 5.24
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.71 / -5.50
  ROE (%) / Sector
14.36 / 7.28
  ROE Average (%) / Sector
16.43 / 10.09
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.33 / -15.33
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
5.57 / 5.52
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.68 / 4.86
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.01 / 2.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-26 08:24:28
  SymbolVSC
  NameVietnam Container Shipping Joint Stock Corporation
  SectorMarine
  MarketHOSE
  Listed Shares55.12 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.67 M / 0.84 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks