Web
 Analytics
Cổ phiếu VSH - (HOSE) | Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 04:35:40)

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 18,600.00
Price
-200.00 (-1.06%)
Day Change
VND 18,600.00 >> N/A

VSH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
331
  Magic Formula Rank by ROE
331
  Magic Formula Rank by ROIC
334
  Price 18,600.00
  PBV / Sector
1.21 / 1.79
GOOD
  Earning Per Share 143.00
  PE / Sector
56.89 / 17.52
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.25 / -0.26
  Average 1M Daily Value
1,258.24 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
662.42 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
31.09 / 26.64
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
47.33 / 34.41
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-16.93 / 1.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.98 / 6.05
  ROA Average (%) / Sector
2.11 / 7.66
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.79 / 0.50
  ROE (%) / Sector
3.75 / 11.29
  ROE Average (%) / Sector
7.68 / 15.41
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.89 / 1.34
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.24
  Dividend Average (%) / Sector
2.45 / 5.98
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.40 / 0.48
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:42:30
  SymbolVSH
  NameVinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketHOSE
  Listed Shares206.24 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.84 M / 4.33 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks