Web
 Analytics
Cổ phiếu BROOK - (MAI) | THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.67
Price
-0.01 (-1.47%)
Day Change

BROOK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
955
  Magic Formula Rank by ROE
955
  Magic Formula Rank by ROIC
936
  Price 0.67
  PBV / Sector
1.96 / 3.04
  Earning Per Share -0.01
  PE / Sector
337.36 / 33.71
  PEG or PE/Growth / Sector
0.06 / -0.82
GREAT
  Average 1M Daily Value
108.29 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
39.53 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-21.18 / 21.03
  NPM Average (%) / Sector
44.83 / 25.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.79 / -1.83
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.67 / 8.84
  ROA Average (%) / Sector
11.80 / 9.97
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.91 / 3.13
  ROE (%) / Sector
0.61 / 9.10
  ROE Average (%) / Sector
12.08 / 23.83
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.67 / 2.26
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
X
  Dividend (%) / Sector
6.02 / 1.80
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
10.82 / 2.29
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.92 / 0.09
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolBROOK
  NameTHE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Financials
  MarketMAI
  Listed Shares8,228.23 M
  Par Value0.13
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,512.91 / 1,707.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks