Web
 Analytics
Cổ phiếu EFORL - (MAI) | E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.25
Price
-0.01 (-3.85%)
Day Change

EFORL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.25
  PBV / Sector
9.26 / 4.50
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
51.37 / 36.14
  PEG or PE/Growth / Sector
-12.77 / -1.19
  Average 1M Daily Value
219.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
103.10 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.39 / 10.32
  NPM Average (%) / Sector
-45.01 / 7.83
  NPM Change Average (%) / Sector
19.51 / 1.37
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.67 / 11.65
  ROA Average (%) / Sector
-25.15 / 10.34
  ROA Change Average (%) / Sector
2.74 / -0.12
GREAT
  ROE (%) / Sector
36.72 / 14.76
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
-99.56 / 14.85
  ROE Change Average (%) / Sector
52.03 / -0.61
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.90
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.12
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.69
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolEFORL
  NameE FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Consumer Products
  MarketMAI
  Listed Shares39,978.65 M
  Par Value0.08
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,994.66 / 2,894.55
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks