Web
 Analytics
Cổ phiếu KIAT - (MAI) | Kiattana Transport Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 04:50:50)

Kiattana Transport Public Company Limited
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.50
Price
0.03 (6.38%)
Day Change
THB 0.47 >> N/A

KIAT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
74
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
74
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
95
GOOD
  Price 0.47
  PBV / Sector
1.18 / 1.45
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
8.40 / 13.65
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.00 / -0.18
  Average 1M Daily Volume
8.47M
  Average 1W Daily Volume
6.68M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.33 / 8.85
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
10.80 / 15.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.24 / -16.32
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.19 / 3.33
  ROA Average (%) / Sector
4.84 / 3.66
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.24 / -0.56
  ROE (%) / Sector
10.87 / 6.78
  ROE Average (%) / Sector
8.03 / 9.31
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.84 / -0.90
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.64 / 6.25
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.10 / 5.55
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
7.49 / 1.03
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 04:56:00
  SymbolKIAT
  NameKiattana Transport Public Company Limited
  SectorRoad and Rail
  MarketMAI
  Listed Shares2,809.46M
  Par Value0.10
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,320.45M / 33,331.30M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks