Web
 Analytics
Cổ phiếu MGT - (MAI) | Megachem (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 03:56:18)

Megachem (Thailand) Public Company Limited
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.28
Price
0.04 (1.79%)
Day Change
THB 2.28 >> N/A

MGT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
43
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
43
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
48
GREAT
  Price 2.28
  PBV / Sector
1.98 / 1.12
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
8.82 / 9.02
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.13 / 2.80
GREAT
  Average 1M Daily Value
7.64 M
  Average 1W Daily Value
2.74 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.74 / 5.93
  NPM Average (%) / Sector
8.67 / 5.58
  NPM Change Average (%) / Sector
4.09 / 0.50
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.50 / 3.51
  ROA Average (%) / Sector
10.49 / 5.07
  ROA Change Average (%) / Sector
2.68 / 0.10
GREAT
  ROE (%) / Sector
17.51 / 9.80
  ROE Average (%) / Sector
16.19 / 10.92
  ROE Change Average (%) / Sector
2.51 / -0.48
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.07 / 5.87
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.60 / 5.07
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.20 / 3.60
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:08:01
  SymbolMGT
  NameMegachem (Thailand) Public Company Limited
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketMAI
  Listed Shares400.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 912.00 M / 1,192.35 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks