Web
 Analytics
Cổ phiếu TQR - (MAI) | TQR Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

THB 15.50
Price
-0.10 (-0.64%)
Day Change

TQR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng58%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
307
  Magic Formula Rank by ROE
307
  Magic Formula Rank by ROIC
936
  Price 15.50
  PBV / Sector
7.63 / 3.03
  Earning Per Share 0.32
  PE / Sector
36.60 / 34.04
  PEG or PE/Growth / Sector
0.54 / -0.97
GOOD
  Average 1M Daily Value
1.83 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
50.52 / 21.03
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
35.51 / 25.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.54 / -1.83
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
23.15 / 8.84
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
23.62 / 9.97
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
17.00 / 3.13
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.72 / 9.10
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
86.07 / 23.83
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
15.63 / 2.26
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.09 / 1.78
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.09
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolTQR
  NameTQR Public Company Limited
  SectorMAI >> Financials
  MarketMAI
  Listed Shares230.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,565.00 / 1,729.86
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks