Stock Check  (Updated: 2020-07-14 04:50:41)

THB 1.26
Price
-0.01 (-0.79%)
Day Change
THB 1.26 >> N/A

VL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score20
  Magic Formula Rank by ROA
174
  Magic Formula Rank by ROE
174
  Magic Formula Rank by ROIC
195
  Price 1.26
  PBV / Sector
1.24 / 3.96
GOOD
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
11.14 / 49.31
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.30 / 0.49
  Average 1M Daily Volume
7.84M
  Average 1W Daily Volume
18.05M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.52 / 8.57
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.59 / 7.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.39 / 0.73
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.96 / 6.73
  ROA Average (%) / Sector
4.69 / 4.09
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.49 / -1.31
  ROE (%) / Sector
14.73 / 17.19
  ROE Average (%) / Sector
13.59 / 11.81
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.69 / -3.39
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
5.56 / 4.28
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.10 / 3.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.93 / 2.52
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 04:55:50
  SymbolVL
  NameV.L. Enterprise Public Company Limited
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketMAI
  Listed Shares800.00M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,008.00M / 35,147.34M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks