Web
 Analytics
Cổ phiếu 7UP - (SET) | Seven Utilities and Power Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Seven Utilities and Power Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.93
Price
-0.03 (-3.13%)
Day Change

7UP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.34 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.93
  PBV / Sector
2.11 / 0.88
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
23.25 / 9.28
  PEG or PE/Growth / Sector
0.18 / 0.04
GREAT
  Average 1M Daily Value
371.17 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
359.57 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.71 / 3.02
  NPM Average (%) / Sector
-16.27 / 1.53
  NPM Change Average (%) / Sector
47.23 / -1.10
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-3.89 / 4.58
  ROA Average (%) / Sector
-6.08 / 2.47
  ROA Change Average (%) / Sector
3.48 / 2.12
GREAT
  ROE (%) / Sector
2.04 / 9.53
  ROE Average (%) / Sector
-7.86 / 6.11
  ROE Change Average (%) / Sector
33.85 / 0.53
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.04
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 5.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 4.61
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:01:31
  Symbol7UP
  NameSeven Utilities and Power Public Company Limited
  SectorGas Utilities
  MarketSET
  Listed Shares4,941.82 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4595.8924 / 792.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks