Web
 Analytics
Cổ phiếu ADVANC - (SET) | Advanced Info Service Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 03:30:58)

Advanced Info Service Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 172.50
Price
1.50 (0.88%)
Day Change
THB 172.50 >> N/A

ADVANC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
151
  Magic Formula Rank by ROE
151
  Magic Formula Rank by ROIC
131
  Price 172.50
  PBV / Sector
7.17 / 4.97
  Earning Per Share 2.35
  PE / Sector
17.31 / 15.58
  PEG or PE/Growth / Sector
7.61 / 3.49
  Average 1M Daily Value
833.71 M
  Average 1W Daily Value
901.83 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.57 / 115.69
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.10 / 72.44
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-4.18 / 29.88
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.34 / 3.41
  ROA Average (%) / Sector
8.72 / 3.60
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.31 / -1.94
  ROE (%) / Sector
41.04 / 32.17
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
55.40 / 32.19
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-21.91 / -11.12
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
3.94 / 5.49
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.41 / 4.72
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-3.83 / -2.08
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 03:43:05
  SymbolADVANC
  NameAdvanced Info Service Public Company Limited
  SectorWireless Telecommunication Services
  MarketSET
  Listed Shares2,973.55 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 512,938.12 M / 252,222.51 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks